İmplant Tedavisi

İmplant Tedavisi
Ankara implant tedavisi Özel Mustafa Kemal Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
İmplantoloji (İmplant Tedavisi)

İmplant,çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine onların işlev ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleridir.

Yüz estetiğinin bir parçası olan dişlerin kaybı psikolojik ve sosyal problemlere neden olmasının yanı sıra beslenme, sindirim sorunları ve konuşma bozukluklarına da yol açmaktadır.

Diş eksiklikleri doğal dişlere bağlı köprü protezleri veya çıkarılıp takılan hareketli protezler gibi klasik yöntemlerle tamamlandığı gibi implant destekli protezlerle de yapılabilir.

İmplantların yapıldığı durumlar
Ankara Diş Hekimi Nurcan SARI
Ankara İmplant ve Estetik Diş Hekimi Nurcan SARI
Tek diş eksiklikleri:

Tek diş eksikliklerinin implant ile tedavi edilmesi, köprü ile restore edilmesine göre daha koruyucu bir tedavi şeklidir. Eksik dişin sağ ve solundaki dişlere dokunulmadan tek implantla tedavi tamamlanmış oluyor.

Seramik kron yapılabilmesi için sağlıklı dişlerin küçültülerek üzerlerine 3 üyeli kaplama kaplanması gerekecektir ve bu köprünün belirli aralarla değiştirilmesi ekonomik olarak da bir yük getirecektir. Bunun yerine eksik bir dişin boşluğuna yerleştirilecek implant sayesinde yandaki dişlerde herhangi bir işleme gerek kalmadan yani sağlıklı dişlere zarar verilmeden tedavi edilebilir.

Ankara Diş Hekimi Nurcan SARI
Ankara İmplant ve Estetik Diş Hekimi Nurcan SARI
İki Diş ve Üç Diş Eksikliği

Diş eksikliğinin olduğu bölge alternatif tedaviler için büyük önem arz etmektedir. Köprü tedavisi olabilmesi için mutlaka sağda ve solda destek alınacak diş olması gerekmektedir. En son bölgede eksiklik varsa köprü tedavisi şansı bulunmadığından dişsiz kalmamak için ya bölümlü parsiyel protez yapılmalı yada boşluk sayısına göre 2 veya 3 implant yerleştirilerek sabit dişlerle dişsizlik giderilebilmektedir.

Ankara Diş Hekimi Nurcan SARI
Ankara İmplant ve Estetik Diş Hekimi Nurcan SARI
Tam dişsizlikler

Eğer ağızda hiç diş kalmamışsa bulantı refleksi ve protezin tutuculuğunun yeterli olmaması nedeniyle hareketli protez kullanılamıyorsa; implant destekli protezler hastaya uygulanır. Onun da alternatifleri mevcuttur.

Ankara Diş Hekimi Nurcan SARI
Ankara İmplant ve Estetik Diş Hekimi Nurcan SARI
1.İmplant Destekli Hareketli Protez

 Normal hareketli protezlere nazaran daha konforludur,hasta istediği zaman eliyle çıkarabilir,

Ankara Diş Hekimi Nurcan SARI
Ankara İmplant ve Estetik Diş Hekimi Nurcan SARI
2.Barlı İmplant Destekli Hareketli Protez

İmplant sayısı bu tedavide 4 e çıkmakta ve konfor biraz daha yükselmektedir.

Ankara Diş Hekimi Nurcan SARI
Ankara İmplant ve Estetik Diş Hekimi Nurcan SARI
3.Full İmplant (Alt-üst çene sabit diş)

Bu tedavide hastanın kemik yapısına göre alt ve üst çeneye 6,7 veya 8 er implant yerleştirilerek hasta tamamen sabit  dişlere  kavuşmuş olur.Tam dişsiz hastalarda en konforlu tedavi şeklidir.

All On Four Implant Tekniği

All On Four implant tekniği, tam dişsiz hastalarda belirli açılarla yerleştirilen dört adet dental implant üzerine aynı gün diş protezinin sabitlenmesini sağlayan bir prosedürdür.

  • Tam dişsiz hastalara aynı gün, tek bir cerrahi işlem ile sabit diş protezi yapılabilme imkanı sunar.
  • Sinüs yükseltme ameliyatı, kemik ilavesi gibi herhangi bir ileri cerrahi işlem uygulanmadığından operasyon daha kolaydır.
  • Dental implant ameliyatı süresi daha kısadır.
  • Kişiye özel planlanabilen, estetik bir görünüm ve gülme hattı, gülüş estetiği sağlar.
  • Temizliği ve bakımı, klasik dental implant üstü sabit diş protezlerine göre daha kolaydır.
  • Hareketli diş protezi kullanamayan, bulantı refleksi olan hastalar için uygundur.
  • Dizaynı tam diş protezlerine (damaklık) göre farklıdır. Hastanın damak kısmını kaplamadığından alışması ve kullanımı daha kolaydır.
  • Gerekli tedavi seans sayısı az olduğundan, şehir dışında ikamet eden hastalar için uygundur.
All On Four implant tekniği kimlere uygulanabilir?

All On Four tedavisi, dental implant ameliyatına engel teşkil edecek herhangi bir sistemik hastalığı bulunmayan ve yeterli kemik hacmine sahip tüm tam dişsiz (hiç dişi olmayan) hastalara uygulanabilir.

All On Four tedavisinin aşamaları nelerdir?

All On Four tedavisi planlanan hastalara önce detaylı bir klinik ve radyolojik muayene yapılması gerekmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) üzerinde ölçümler yapılarak hastaya uygun bir planlama yapılır.

All On Four prosedürü, cerrahi ve diş protezi işlemleri olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Tedavi günü hastaya planlamaya uygun şekilde 4 adet dental implant yerleştirildikten sonra aynı gün geçici diş protezi, dental implantların üstüne sabitlenir. 3 ay sonra ise hastaya daimi diş protezleri yapılır.

All On Four işlemi sonrası ağrım olacak mı?
Her dental implant operasyonu sonrasında olduğu gibi işlem sonrası bir miktar ağrı ve şişlik görülebilmektedir. Ancak bu şikayetler, doktorunuzun tavsiyesine uygun olarak kullanacağınız ilaçlarla rahatlıkla kontrol altına alınabilmektedir.
Ameliyattan çok korkuyorum?

All On Four işlemi lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilen bir prosedürdür. Ancak anksiyete ve korkusu yüksek düzeyde olan hastalarda sedasyon ya da genel anestezi altında da yapılabilmektedir.

All On Four işlemi sonrası beslenmem nasıl olacak?

İşlem sonrası dental implantların üzerine sabitlenen geçici diş protezinizi hemen kullanabilirsiniz. Ancak dental implantlar ile kemiğin kaynaşma süreci olan 3 aylık dönemde doktorunuzun size tavsiye edeceği bir diyet şekliyle beslenmeniz gerekmektedir. 3 aylık süreç tamamlandıktan sonrasında yapılacak daimi protezinizle arzu ettiğiniz şekilde beslenebileceksiniz.

All On Four işlemi başarılı bir prosedür müdür?

Yapılan çalışmalar, All On Four işleminin uzun dönemli takiplerinde yüksek başarı oranına sahip bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.

 

 İmplantın aşamaları
 Muayene ve planlama

İmplant multi disipliner bir yaklaşımla yapılır. İmplantı çene kemiği içine yerleştirecek cerrah veya diş hekimi uzmanı ile implant üstü protezi yapacak protez uzmanı birlikte çalışırlar.

İmplant ileri derecede kontrol edilemeyen diyabet gibi bazı sistemik hastalıkları olan kişilerin dışında herkese uygulanabilir. İmplantlar titanyumdan doğal diş kökü şeklini taklit ettikleri için doku uyumludurlar ve herhangi bir alerjik ve toksik rahatsızlığa neden olmazlar.

Muayene aşamasında detaylı bir ağız içi muayene ile dişetleri, alt ve üst çenenin ve dişlerin birbirleriyle ilişkileri gibi durumlar incelenir. Ölçü alınarak alçı modeller üzerinde de çalışılır. Klasik radyografilerin yanı sıra komplike vakalarda üç boyutlu tomografi alınarak özel bir cihazda çenenin aynı ölçüde modeli elde edilerek implantların yerleştirileceği bölgeler en az hatayla planlanır. Planlama ve bu planlamanın sonrasında yapılacak tedavi detayları hastalarla detaylı olarak konuşulur.

İmplantın yerleştirilmesi

İyi bir tedavi için doğru bir planlama kuşkusuz en başta gelir. Daha sonrasında yapılacak operasyonun da yeterli ekipman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılması kuşkusuz çok önemlidir. İmplantlar diğer diş tedavileri gibi lokal anestezi ile uygulanır. Fakat bazı vakalarda çene kemiğinin yeterli olmadığı ve greft dediğimiz doku ilavesinin gerekli olduğu uzun operasyonlarda veya aşırı stresli hastalarda genel anestezi veya sedasyon altında konforlu bir şekilde operasyon yapılır.

Protezlerin yapılması

Ameliyattan sonra osseointegrasyon denilen implantın kemik yüzeyine bağlanması için bir süre beklenir. Bu süre kemiğin yapısına göre değişir. Bu süre tamamlandıktan sonra üst yapı yapılır. Operasyondan sonra protezler yapılıncaya kadar estetik ve fonksiyonun devamı için geçici protezler yapılır.

 

Yorum ve Sorularınız

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır.